Gå til sidens indhold
 
Fotograf: Maja Theodoraki

På Spor af Kunst og Ord

På Spor af Kunst og Ord er et partnerskabsprojekt mellem Børnehaven Klods Hans, ARoS – Aarhus Kunstmuseum og Børnekulturhuset (Magistrat for Kultur og Borgerservice).
Projektets overordnede mål er, at 3-6-årige i dagtilbuddet får førstehåndserfaring med indtryk og udtryk af kunst og kultur, hvorved de opnår et mangfoldigt billedsprog, talesprog samt styrket kreativitet og dannelse. Dette gennem vidensdeling, kompetenceløft, kunstnerbesøg og workshops på ARoS. Herudover ønsker vi i projektet, at skabe en model for partnerskaber mellem kulturinstitutioner og dagtilbud i Aarhus Kommune. Erfaringerne fra partnerskabet med Klodshans kommer til at danne grundlag for en kunst-sproglig inspirationsbog, som kan inspirere andre pædagoger i Aarhus Kommune til arbejdet med læreplanstemaer samt til at bruge modellen for partnerskaber mellem dag- tilbud og kulturinstitutioner.

Forventede resultater:


  • at Børnehaven Klods Hans gennem partnerskabet med ARoS skaber en bæredygtig model for partnerskaber ml. dagtilbud og kulturinstitutioner i Aarhus Kommune.
  • at partnerskabet udvikler en inspirationsbog ud fra læreplanstemaerne kulturelle udtryksformer og værdier, sproglig udvikling, sociale kompetencer, alsidig, personlig udvikling. Inspirationsbogen indeholder aktiviteter, der er overfør- bare i daginstitutionernes hverdag og pædagogernes understøttende arbejde og tilgodeser, at det enkelte barn både får oplevelser med byens kunst og kultur på et aktivt opsøgende, observerende, reflekterende og selvstændigt, kreativt niveau. Metoden baseres på aktionslæring, hvor pædagogerne og kunstformidlerne gennem konkrete æstetiske læreprocesser, kvalitative læringsmiljøer og mødet med kunst og kunstnere får ny viden om børns kreative processer og nyt afsæt for arbejdet med sprogstimulering.
  • at partnerskabet giver børnehaven Klods Hans og resten af dagtilbuddet en relation til ARoS og integrerer museet og æstetiske læreprocesser i det daglige arbejde.

Aktiviteter

 

Besøg på ARoS:
Daginstitutionen Klods Hans skal i perioden besøge ARoS 1-2 gange/md. Hver anden gang med formidler og/eller med værkstedsarbejde (udtryk af kunst og kultur), og hver anden gang med fokus på refleksion og sprogliggørelse af kunsten og egen læring (ind- og udtryk af kunst og kultur) med efterfølgende bearbejdelse i egen institution.

Kunst- og sprogligt arbejde i institution:
Børnene arbejder individuelt med eget billedsprog og omsætter oplevelser fra museumsbesøget gennem kreativt skabende arbejde. I børnehaven får børn og pædagoger inspiration fra en professionel kunstner. Efter hvert besøg på ARoS arbejder pædagoger, sprogkonsulent/-vejleder og kunstner med understøttende, dialogisk samtale, der skaber refleksion over kunsten, barnets produktion og arbejdet med sprogstimulering. Der vil også være fernisering i børnehaven for forældre og samarbejdspartnere.
 
 

Opdateret: 15.3.2018

Afdeling:

Send kommentar:   Børnekulturhuset

Telefon: 41 85 66 69

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code